DNB Markets viser til en, etter deres syn, svært svak kontraktmargin for fjerde kvartal 2015, og at konsensus ventet at kontraktmargin for helåret på -22 prosent mot rapporterte -27 prosent, ifølge TDN Finans.«Vi venter å se nedjusteringer av konsensusforventningene for 2016-2017», skriver meglerhuset i en oppdatering og gjentar salgsanbefaling og kursmål 22 kroner, henholdsvis.Pareto Securities skriver at kvartalsrapporten i stor grad var som ventet, men at ordreinngangen var god. De viser videre til at selskapet opprettholder guidingen for 2016 og skriver at de bare ser små estimatjusteringer.«Samlet sett er det positivt å se tilbakebetaling på den rullerende kredittfasiliteten gitt usikkerheten i kontantstrømmen for 2016», skriver Pareto, som vil opprettholde kjøpsanbefaling, men har kursmålet på 45 kroner «under vurdering».Ifølge nyhetsbyrået ble heller ikke Société Générale overrasket av noe i kvartalsrapporten, men trekker frem at selskapet fortsatt ser et utfordrende marked.Imidlertid, takket være proaktiv avvikling og at konkurrenter som CGG og WesternGeco har gått ut av kontraktmarkedet, har aktiv streamerkapasitet blitt redusert med 50 prosent siden toppen i 2013, skriver Société Générale.«Dette bør påvirke balansen mellom tilbud og etterspørsel positivt i 2016», mener meglerhuset, ifølge TDN Finans.Société Générale har en kjøpsanbefaling på aksjen og et kursmål på 50 kroner.