Anbefaler portefølje med 10 aksjer

Investtech anbefaler en portefølje bestående av 10 aksjer, deriblant tre norske.

Espen Grønstad CEO - Investtech AS. Fotograf: Bjørg Hexeberg.
Børs

Fredag 5. februar er det ni nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av fire svenske, tre norske, to danske og en finsk aksje.Aksjene er rangert ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1.  NCC B(NCCB.ST) - 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 291.4 (-4.1)NCC B har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trend. Dette signaliserer en fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 290 kroner. Videre oppgang til 356 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 285 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  2.  Bakkafrost(BAKKA.OL) - 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 285.2 (-7.5)Bakkafrost viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 276 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 276 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  3.  Ambu B(AMBUB.CO) - 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 220 (2)Ambu B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 211 kroner. Videre oppgang til 248 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 203 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  4.  Precise Biometrics(PREC.ST) - 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 5.05 (0.11)Precise Biometrics har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 4.90 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  5.  Huhtamäki(HUH1V.HEX) - 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 31.39 (-0.57)Huhtamäki ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen tester støtten ved ca 31.20 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.  6.  Lundin Petroleum(LUPE.ST) - 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 122.1 (4.8)Lundin Petroleum viser ingen klar trend. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 119  kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 119 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  7.  Chr. Hansen Holding(CHR.CO) - 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 419 (-4.1)Chr. Hansen Holding har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 398 kroner og motstand på 428 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 400 kroner og motstanden ved ca 442 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  8.  Inwido AB(INWI.ST) - 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 93 (3.25)Inwido AB har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 92.36  kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 90.00  kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI er oversolgt. Aksjen kan likevel gjerne falle videre, og vi bør se en stigning i RSI-kurven før dette brukes som et kjøpsargument. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  9.  Schibsted ser. A(SCHA.OL) - 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 249.5 (-6.7)Schibsted ser. A har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Kursen har reagert tilbake etter å ha tatt ut objektivet på 293 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 255 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen tester støtten ved ca 244 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 244 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  10.  Gjensidige Forsikring(GJF.OL) - 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 143.6 (2.3)Gjensidige Forsikring ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen ligger nå imidlertid nær taket i trendkanalen, noe som kan gi en reaksjon ned. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 143 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.   

investtech
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse