Fredag 12. februar er det ni nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen av fire svenske, en norsk, fem danske og ingen finske aksjer.
Ukens norske aksje er Nel.Nel ASA(NEL.OL) - 11. feb 2016.Siste sluttkurs: 2.85 (-0.01)H. Lundbeck(LUN.CO) - 11. feb 2016. Siste sluttkurs: 223.5 (-3.2)Swedish Match(SWMA.ST) - 11. feb 2016. Siste sluttkurs: 284.3 (-3.5)ISS A/S(ISS.CO) - 11. feb 2016. Siste sluttkurs: 223.7 (-4.6)Royal UNIBREW(RBREW.CO) - 11. feb 2016. Siste sluttkurs: 263.9 (4.1)Axfood(AXFO.ST) - 11. feb 2016. Siste sluttkurs: 151.4 (-0.1)Schouw & Co. B(SCHO.CO) - 11. feb 2016. Siste sluttkurs: 377 (-10)Lundin Petroleum(LUPE.ST) - 11. feb 2016. Siste sluttkurs: 119.2 (0.3)Netent AB(NETB.ST) - 11. feb 2016. Siste sluttkurs: 417.2 (2.3)Vestas Wind Systems(VWS.CO) - 11. feb 2016. Siste sluttkurs: 419.4 (-11.4)
Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra sine tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.1.    Nel ASA har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen tester støtten ved ca 2.77 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumbalansen er negativ og svekker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  2.    H. Lundbeck har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har støtte ved ca 210 kroner og motstand ved ca 240 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  3.    Swedish Match ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har tatt ut objektivet ved 302 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 267 kroner og motstand ved ca 303 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  4.    ISS A/S ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen tester støtten ved ca 220 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI divergerer positivt mot kursen, noe som indikerer mulighet for en reaksjon opp. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  5.    Royal UNIBREW ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 258 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 258 kroner ved reaksjoner tilbake. Negativ volumbalanse svekker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  6.    Axfood viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen tester støtten ved ca 150 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 150 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.  7.    Schouw & Co. B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen tester støtten ved ca 373 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.  8.    Lundin Petroleum viser ingen klar trend. Aksjen tester støtten ved ca 119 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 119 kroner vil utløse et salgssignal. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  9.    Netent AB har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 400 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.  10.    Vestas Wind Systems ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har støtte ved ca 390 kroner og motstand ved ca 483 kroner. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.