Bergen Group Services AS er tildelt en ettårig kontraktsforlengelse av Forsvarsmateriell, opplyses det i en melding.Kontrakten er knyttet til vedlikehold på Marinens fregattklasse.Den har en estimert verdi på omtrent 70 millioner kroner, og gjelder for perioden juli 2016 frem til juli 2017.Kontrakten innebærer ifølge meldingen planlegging, koordinering og gjennomføring av planlagt vedlikehold, korrektivt vedlikehold og annet tilleggsarbeid på Marinens fregatter.