Arepo AS, som eies av Kari Stautland, enken til medgründeren av Opera Software, Geir Ivarsøy, har forhåndsakseptert budet på Opera Software ASA på 71 kroner per aksje for 6.000.000 aksjer.Arepo AS vil etter dette, dersom tilbudet gjennomføres, eie 1.437.120 aksjer i Opera Software ASA tilsvarende 1,0 prosent av utestående aksjer.Sundt AS har også forhåndsakseptert budet for 6.000.000 aksjer. Sundt AS vil etter dette, dersom tilbudet gjennomføres, eie 1.318.970 aksjer i Opera Software ASA tilsvarende 0,9 prosent av utestående aksjer.Dette var de 10 største eierne i Opera Software før budet.