Viking Supply Ships la i dagens kvartalsrapport ikke skjul på elendigheten som rår i supplymarkedet.Ifølge rapporten er likviditetssituasjonen faktisk så anstrengt at selskapet ikke lenger er i stand til å oppfylle vilkårene i sine låneavtaler.- En løsning med våre långivere er nødvendig, og derfor tok selskapet i løpet av 4. kvartal initiativ til en dialog med långiverne, heter det.Dialogen oppgis som «konstruktiv». Ambisjonen er å sikre en langsiktig, stabil finansieringsløsning innen utgangen av 1. kvartal 2016.Standstill og emisjonMens arbeidet med å finne denne løsningen pågår, har Viking Supply Ships inngått en standstill-avtale med långiverne, frem til og med 20. mars 2016.En standstill-avtale betyr at långiverne avstår fra å kreve avdrag i den aktuelle periode, uten at lånene regnes som misligholdte. Samtidig opprettholder selskapet sine forpliktelser overfor kunder og leverandører.Viking Supply Ships er nærmere bestemt i brudd med klausulene knyttet til kontraktsdekning og lån-til-verdi, etter at nødvendig innskudd eller tilleggssikkerhet ikke har blitt sørget for 1. kvartal.Som en del av dialogen med bankene har Kistefos AS, hovedaksjonær i holdingselskapet Viking Supply Ships AB, informert om støtte til en emisjon på 15 millioner dollar, hvor Kistefos akter å forsvare sin andel.