Betingelsene for restrukturering i Polarcus har nå blitt oppfylt, opplyses det i en melding. Restruktureringene kan derfor nå gjennomføre.Selskapet vil som en følge av dette utstede totalt 463.491.579 B-aksjer til obligasjonseierne som har valgt alternativ B i restruktureringen. Aksjene ventes å bli utstedt innen to uker.Etter emisjonen av B-aksjer vil selskapet ha en aksjekapital på 13.998.812,65 dollar, fordelt på 66.981.368 aksjer med en verdi på 0,20 dollar per aksje og 463.491.579 B-aksjer med en verdi per aksje på 0,0013 dollar.Alle aksjer har like rettigheter, inkludert med hensyn til stemmegivning og utbytte.Det vil ifølge meldingen bli søkt om notering av de nye aksjene på Oslo Børs, med forbehold om godkjenning av en søknad om notering og prospekt.