Handelsoverskuddet til landene i eurosonen endte på 21,0 milliarder euro i desember, viser sesongjusterte tall.Ifølge en sammenstilling var det ventet et handelsoverskudd på 22,0 milliarder euro.November-tallene viste et handelsoverskudd på 22,7 milliarder euro.Ujustert endte handelsoverskuddet på 24,3 milliarder euro, opp fra 23,6 milliarder euro måneden før.