Brutto nasjonalprodukt (BNP) i Japan falt 0,4 prosent i 4. kvartal.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en nedgang på 0,2 prosent.Over året falt BNP 1,4 prosent, mot et ventet fall på 0,8 prosent.IndustriproduksjonDen japanske industriproduksjonen falt 1,7 prosent i desember, viser endelige tall.Det foreløpige tallene viste en nedgang på 1,4 prosent.Over året var industriproduksjonen ned 1,9 prosent, mens foreløpige tall her viste en nedgang på 1,6 prosent.