Hexagon Composites og Mitsui & Co. inngikk lørdag en avtale om at Mitsui på visse vilkår tegner seg for 33.333.000 aksjer til kurs 20 kroner, går det frem av en børsmelding mandag.Japanerne skyter dermed inn nærmere 667 millioner kroner i selskapet.Tegningskursen tilsvarer en premie på 3,0 prosent over volumvektet snittkurs i 3-månedersperioden som endte 26. februar 2016, og en premie på 2,6 prosent over sluttkursen fredag.Samtidig har Hexagon Composites og Mitsui inngått en 5-årig avtale om strategisk samarbeid.Flakk selger seg nedParallelt har Mitsui inngått en separat avtale med Knut Flakk-kontrollerte Investment AS om kjøp av 8.333.321 Hexagon Composites-aksjer for kurs 20 kroner.Flakk selger dermed aksjer for nærmere 167 millioner kroner.Etter alt dette vil Flakk Investment sitte på 34.282.667 aksjer i Hexagon Composites, tilsvarende 20,57 prosent av utestående aksjer etter utstedelse av de nye aksjene. Knut Flakk og nærstående vil etter dette eie 36.095.717 aksjer, tilsvarende 21,66 prosent - fortsatt etter utstedelse av de nye aksjene.Mitsui vil etter alt dette sitte på 41.666.321 aksjer, tilsvarende 25,01 prosent.