Investor Peter Warrenfor . Han får støtte av kredittforvalter i Odin, Nils Hast, skriver Dagens Næringsliv.- Faren for en bankkrise er nok overdreven. I dag har tilsynsmyndigheter bedre oversikt over den europeiske banksektoren og man har bedre muligheter for å ta tak i problembanker, sier han, og viser også til at bankene er bedre kapitalisert i dag enn tidligere.Han har imidlertid også litt ros til Draghi og ECB.- Det er gjort mye, ikke minst fra ECB, for å ta oss ut av finanskrisen. Jeg har tro på at ECB ikke vil slippe taket her, uten heller fortsette med å styrke banksystemet. Det finansielle systemet kommer til å overleve og jeg tror ikke vi vil se en systemkrise, påpeker Hast, som ikke vil anslå hvor lenge uroen kommer til å vare.- Det er umulig å svare på. Men vi nærmer oss et punkt hvor folk begynner å gi opp. 2016 blir veldig volatilt, sier han til DN.