Teknologien er basert på den lukkede konstruksjonen «Egget», ifølge TDN Finans.Nyhetsbyrået skriver at «Egget» er en lukket teknologi som er formet som et egg. Det skal være 44 meter høyt, 33 meter bredt og 90 prosent av konstruksjonen vil være under vann.Hvert egg skal på sikt kunne romme 1.000 tonn laks. Teknologien, som er utviklet av Hauge Aqua AS, har et mål om å møte flere store utfordringer for næringen, deriblant lus og rømming. I tillegg vil anlegget forsøke å samle partikulært materiale, opplyser Marine Harvest i en melding torsdag.: - Målsetningen med dette prosjektet er å forsterke den konkurransefordelen norsk akvakultur allerede har gjennom tilgang på skjermede kystnære områder. Egget representerer en helt ny retning, og er et sprang i utviklingen av lukkede systemer. Målet vårt er å produsere sunn og smakfull laks på en enda mer bærekraftig og kostnadseffektiv måte, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest i en kommentar.Prosjektet vil gå over tre faser, med gradvis utvikling og testing av konseptet. I søknaden legges det opp til fullskalauttesting med til sammen ti enheter i 2018. Før denne tid vil det gjennomføres forsøk med fisk i pilot- og prototypekonstruksjoner.: