Goldman Sachs: - Så mange ganger vil Fed heve renten i 2016

Den amerikanske investeringsbanken har nedjustert antallet rentehevinger de tror vil komme i år.

Børs

Den amerikanske sentralbanken vil trolig heve renten tre ganger i løpet av 2016, hvor de kommer til å hoppe over en heving under rentemøtet i mars, skriver Goldman Sachs i en oppdatering, ifølge CNBC.Investeringsbanken har dermed nedrevidert fra den tidligere antagelsen om fire rentehevinger for i år.Samtidig påpeker de at det trolig ikke vil komme noen renteheving før i juni. Om det skal komme tidligere, under rentemøtet i april, behøves det betydelig forbedrede markedsforhold, mener banken.- Økonomiske data fortsetter å komme inn på linje med hva sentralbanken har ventet, men forholdene i finansmarkedene har vært veldig negativt, skriver Goldman Sachs, og fortsetter:- Representantene i sentralbanken virker interessert i å gi situasjonen litt lenger tid slik at de kan samle mer data og observere utviklingen i finansmarkedet.Goldman Sachs er samtidig blant de mer optimistiske aktørene, da deres forventning om tre rentehevinger for året er godt over hva markedet tror på.Ifølge CNBC venter nemlig kun rundt 50 prosent en renteheving i 2016, mens 25 prosent faktisk tror på et rentekutt.Blant de som tror på et rentekutt er den tidligere lederen for president Barack Obama’s gruppe av økonomiske rådgivere, Austan Goolsbee.Økonomi-professoren ved universitetet i Chicago finner nemlig ingen gode nok argumenter for å heve renten videre.Mange tror nemlig at de betydelige fallene vi har sett i aksjemarkedet, og utfordringer med en sterk dollar bidrar til å holde igjen den amerikanske sentralbanken fra å heve renten videre fra dagens nivå.Markedet ble også mer usikker til noen renteheving under rentemøtet i mars under det siste rentemøtet i januar.Etter at den amerikanske sentralbanksjefen, Janet Yellen, presenterte sine tanker om å holde renten på stedet valgte nemlig markedet å sende sannsynligheten for en renteheving i mars til 24 prosent.I forkant av møtet priset markedet inn en sannsynlighet for en renteheving i mars til 31 prosent.

rente
usa
finans
goldman sachs
Nyheter
Børs