Gullprisen har steget over 17 prosent siden nyttår og 19 prosent siden midten av desember, til dagens høyeste på 1.248,55 dollar.Den har brutt flere tekniske støttenivå og 50-dagers glidende gjennomsnitt er nå i ferd med å bryte over 200-dagers glidende gjennomsnitt og etablere et såkalt gyllent kryss. Det kan være et signal om at det er mer å gå på. Neste tekniske motstand finnes nå på 1.280 dollar og 1.320-1340 dollar.Teknisk sett er imidlertid gullprisen kraftig overkjøpt på kort sikt, med RSI på 87,5. Det kan få noen til å vurdere å ta gevinst, og i så fall er det nivået på 1.220-1.230 dollar som blir den første og på kort sikt viktigste testen. Sterkere teknisk støtte finnes ned mot 1.180-1.170 dollar.Med den utviklingen vi ser i chartene nå, med den fallende trenden brutt både i RSI- og hovedchartet, kan en slik eventuell korreksjon benyttes til å kjøpe - eller i hvert fall vurdere å kjøpe - hvis man liker å ha litt plassert i gull.