Höegh LNG tar i den forbindelse nedskrivninger på 37 millioner dollar eller 318 millioner kroner på sine FLNG-eiendeler i 4. kvartal, skriver selskapet i en melding tirsdag, ifølge TDN Finans.«Höegh LNG vil ikke engasjere seg i ytterligere ny FLNG-utvikling, men vil fullføre sine forpliktelser overfor eksisterende FLNG-kunder», heter det.Beslutningen er en konsekvens av et overforsynt LNG-marked og forverrede energi- og finansmarkeder. Dette betyr at investeringsbeslutninger for nye LNG-produksjonsanlegg, inkludert FLNG-segmentet, vil fortsette å være utfordrende i overskuelig fremtid.Selskapet fokuserer på FSRU fordi det er her selskapet ser høyest avkastning på investert kapital og de mest lovende markedsmulighetene.Markedsforholdene for FSRU fortsetter å være gunstige drevet av sterk vekst i ny LNG-forsyning til meget konkurransedyktige priser, fremgår det.Den strategiske endringen forventes føre til en reduksjon i årlige netto salgs og administrasjonsutgifter på om lag tre millioner dollar.