En mulig Brexit skremmer ikke Oljefondet fra å ville kjøpe eiendom i London, ifølge Bloomberg.- En by som London - uansett Brexit eller hva som måtte skje på kort sikt - vil være et globalt «powerhouse», et finansielt sentrum i mange, mange år framover, sier CEO i Oljefondets eiendomsinvesteringer, Karsten Kallevig til nettstedet.- Jeg ser ikke noen andre byer som kan konkurrere med London. Det er slik en viktig by, fortsetter Kallevig.Oljefondet har om lag 24 milliarder dollar eller 3 prosent av eiendelene i eiendom, ved utgangen av september 2015. Målet er å heve eiendomsandelen til 5 prosent.Kallevig sier ifølge Bloomberg at den siste utviklingen i verdensøkonomien kan bety at de blir nødt til å gå "back to basics" i å prøve å forstå risikoen forbundet med ulike eiendomsinvesteringer og inntektsstrømmene fra disse.- Vi kommer til å være litt mer forsiktig, sa han. "Vi kommer ikke til å stoppe opp, men vi kan ikke fortsette som om ingenting har skjedd.