Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 272.000 per 20. februar, opp fra ikke-reviderte 262.000 per 13. februar.Konsensus lå ifølge  på 270.000 jobless claims denne gang.Fire ukers snitt kom inn på 272.000, ned fra forrige ukes ikke-reviderte 273.250.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) falt fra reviderte 2.272.000 (opprinnelig rapportert: 2.273.000) per 6. februar til 2.252.000 per 6. januar.Forventningen her var 2.260.000.