Konsernsjef i Swedbank, Michael Wolf, har blitt enig med styret i banken om at han skal fratre sin stilling med virkning fra i dag, tirsdag, melder TDN Finans.Det er styret som har tatt initiativ til endringen. De har nå innstilt Birgitte Bonnesen som midlertidig konsernsjef og rekrutteringsarbeid har startet for å finne ny permanent konsernsjef. Styret viser til at det er på tide med en ny ledelse og en ny konsernsjef for å ta banken til et nytt nivå.