Den norske kronen har styrket seg etter at SSB la ut inflasjonstall for januar. Til tross for at tallene i hovedsak var som ventet, styrker kronen seg med over én prosent mot euro. Siste notering er 9,57, etter å ha vært oppe i 9,69 tidligere på dagen. Den høyeste noteringen det siste året har vært 9,74.Dollaren har blitt 0,9 prosent billigere, og koster nå 8,50 kroner, mens svenskekronen lukter på paritet. Den står nå i 1,0091.Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,6 prosent fra desember 2015 til januar 2016, hovedsakelig som følge av høyere kraftpriser. Dette er den kraftigste januar-oppgangen i KPI siden 2003.Tolvmånedersendringen i KPI var 3,0 prosent i januar, som er 0,7 prosentpoeng høyere enn den var i desember, melder SSB. Økningen var i tråd med forventningene.