Nord-Amerika var drømmen som ble til et mareritt for Statoil. Nå prøver selskapets relativt ferske USA-sjef Torgrim Reitan å komme på offensiven, skriver DN.Reitan sier til avisen at Statoil skal nær halvere oljeprisen selskapet trenger for å gå i null på driften i Nord-Amerika, til 50 dollar fatet i 2018. Videre skal oljeselskapet også kunne gire opp olje- og gassproduksjonen med mer enn 50 prosent innen samme årstall. Investeringskostnadene per fat til lands er kuttet med 38 prosent, og skal kuttes med nye 25 prosent.– Vi vet hva som skal til. Jeg har jobbet med planer og mål i Statoil 15 år, og vil mene jeg er godt kvalifisert til å mene noe om i hvilken grad vi vil klare å oppnå dette, sier han til DN.Allerede har han tatt kraftfulle grep. Hele Statoils olje- og gassvirksomhet på land i Nord-Amerika skal heretter styres fra Austin i Texas, ikke delt mellom Austin og Houston. Det betyr også færre folk.– Vi har redusert bemanningen med 20 prosent i oktober. Vi er under tusen personer i USA. Det var nødvendig, sier Reitan til avisen.