Fredag falt dom i skattesaken Fred. og Petter Olsen med familier og fire selskaper hadde anlagt mot staten. Olsen-familien slipper formuesskatt på eiendelene i Ptarmigan-trusten, men må betale inntektsskatt på 228 millioner kroner de fikk utbetalt i 2005, skriver Dagens Næringsliv.Advokat Bettina Banoun representerte Fred. Olsen-grenen i retten. Hun er glad for at familien vant frem i formuesskattspørsmålet.- Vi får håpe staten nå endelig slår seg til ro med dette og godtar resultatet, skriver Banoun i en e-post til avisen.- Når det gjelder utdelingen trakk vi denne delen av saken inn ifjor. Skattyterne har alltid akseptert at det er hjemmel for beskatning så lenge skattyterne ikke også beskattes som eiere av trustens midler. Vi tapte spørsmålet om kravet var foreldet på grunn av skatteetatens passivitet. Vi må studere denne delen av dommen nærmere før vi vurderer spørsmålet om anke, skriver Banoun.