Miljøorganisasjoner:– Oljefondet vil spare på å bli grønnere

Om oljefondet hadde solgt seg ut av fossile selskaper for tre år siden og investert pengene i mer grønne selskaper, kunne de unngått et tap på 167 milliarder, hevder miljøorganisasjoner.

Børs

For å beregne hvor mye oljefondet har tapt på å investere i fossile selskaper i stedet for mer grønne selskaper, har miljøorganisasjonen 350.org og Framtiden i våre hender brukt et analyseverktøy fra det canadiske selskapet Corporate Knights.– Investeringer i fossile selskaper har vært dårlig butikk de siste årene, det vil det sannsynligvis også være i framtida, sier leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender til Klassekampen.Torsdag legges det fram en ny rapport om forsvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland. I fjor ble det vedtatt at man ikke lengre skulle investere i kull. Siden mandag investeres det heller ikke i gruve- og kraftselskaper som får mer enn 30 prosent av inntektene sine fra kull.Norge er i et dilemma mellom å forplikte seg til å begrense den globale oppvarmingen gjennom klimaavtaler, og å sette sparepengene i fossile selskaper, mener Hermstad.Norges Bank, som forvalter fondet, vil ikke kommentere beregningene til Framtiden i våre hender, men sier at klima er et viktig satsingsområde, at de har investert ekstra i klimasatsing og gjort nedsalg i en rekke selskaper av miljøhensyn.

fremtiden i våre hender
arild hermstad
oljefondet
fossile selskaper
Nyheter
Børs