Danske Bank nedgraderer Lerøy Seafood fra hold til selg og Austevoll Seafood fra kjøp til hold, går det ifølge TDN Finans frem av en oppdatering fredag.Meglerhuset tar Lerøy Seafood-anbefalingen ned som følge av sterk kursoppgang i det siste.- Vi tror forventningene om et veldig sterkt laksemarked og noe lavere kostnader i andre halvår 2016 allerede er inkludert i aksjekursen, skriver Danske Bank.Danske Bank vurderer ifølge nyhetsbyrået risikoen for skuffende slaktevolum, videre lakselusproblematikk og verdsettelse langt over normalen veier tyngre enn potensialet for høyere priser.Som en følge nedgraderes også Austevoll Seafood, som eier 63 prosent av Lerøy Seafood.- På relativ basis mener vi fortsatt Austevolls pelagiske virksomhet er undervurdert, og vi foretrekker Austevoll foran rene norske lakseoppdrettere som Lerøy og Salmar, skriver meglerhuset ifølge TDN Finans.Austevoll i nullFinansavisen skrev torsdag at sjømatselskapet prises til langt under null. Lerøy Seafood har steget så kraftig på børsen i det siste at Austevolls aksjepost i selskapet, ved børsåpning torsdag, var priset over 500 millioner kroner høyere enn hele børsverdien av Austevoll.Lerøy Seafood nøyde seg med å stige 0,8 prosent til 371 kroner torsdag, noe som priset selskapet til 20,2 milliarder kroner på Oslo Børs.Ved gårsdagens børsslutt var Austevolls aksjepost (på 63 prosent) i Lerøy Seafood dermed priset til 12,7 milliarder kroner, det samme som hele Austevoll Seafood. Sistnevntes virksomhet var dermed priset til null.Fredag faller Austevoll Seafood 0,4 prosent til 62,50 kroner, mens Lerøy Seafood faller 1,9 prosent til 364 kroner.