Ved inngangen til 2016 foretrakk analysesjef Karl-Johan Molnes i Norne Securities først og fremst verdiaksjer (value) og mindre selskaper (small caps).
Momentum: Gaming Innovation GroupSmall Cap: Scatec Solar og PhotocureHigh Yield: Avance Gas og FrontlineValue: Odfjell, DNB & sparebanker.- Antallet utbyttecaser var på retur i 2015, etter at oljeprisfallet fikk en effekt på MLP-markedet (Master Limited Partnership). Vi holdt oss unna aksjer som Höegh LNG og Ocean Yield av denne grunn, men i starten av året har også «high yield»-aksjer som Avance Gas og Frontline blitt hardt rammet, skriver Molnes i en ny rapport.Han viser til at estimert utbytte-yield for de to aksjene har vært 25-50 prosent i 2016.- Momentum-aksjer ble knust i begynnelsen av 2016, etter at favorittaksjene Netflix og Amazon.com, som ikke går med overskudd - har falt kraftig. Dette har også hatt en effekt på Gaming innovation Group, som er et lite selskap som drar nytte av den økende fragmenteringen av det europeiske spillmarkedet, fortsetter analysesjefen.- Gjør klar for oljeaksjerDerfor har Molnes i sin oppdaterte long-portefølje ikke med noen momentum-aksjer.- Men gjør klar for momentum-handler i oljeaksjer hvis oljeprisen bunner ut de neste to månedene, skyter analysesjefen inn.Ifølge Molnes kan oljeprisens ferd mot bunnen gå inn i et siste, følelsesladd stadium med et kraftig fall, etterfulgt av en kjapp innhenting innen disse to neste månedene.- Etterspørselen etter sesongmessige oljeprodukter om vinteren er en funksjon av en kald eller varm vinter på den nordlige halvkule. Ettersom vi går inn i et oljemarked drevet av bensinetterspørsel, har trafikkveksten (i antall kjørte kilometer) på amerikanske veier - selv gjennom høsten - vært den sterkeste på 40 år, fortsetter Norne-analytikeren.Han viser til en .- Etterspørselen etter bensin reagerer på lavere priser, og dette vil bli en viktig del av rebalanseringen mellom tilbud og etterspørsel. Hvis vi ser en følelsesladd bunn i oljemarkedet før raffineriene går over til å produsere mer bensin, kommer dette til å skje i løpet av de to neste månedene, skriver Molnes.Tar inn Spetalen-aksjeGaming Innovation Group anbefales nå som en «small cap», sammen med Scatec Solar og NEL Hydrogen - sistnevnte med Øystein Stray Spetalen på eiersiden.Analysesjefen har heller ingen «high yield»-aksjer i porteføljen.Avance Gas og Frontline anbefales som verdiaksjer, i likhet med Odfjell, DNB og sparebanker.Small Cap: Gaming Innovation Group, Scatec Solar og NEL HydrogenValue: Avance Gas, Frontline, Odfjell, DNB og sparebanker.