Norske Skog melder om betydelig uenighet med selskapets revisor, Ernst & Young. Uenigheten går på prinsippene som skal legges til grunn i nedskrivningstester.Ifølge en børsmelding vil det bli betydelige nedskrivninger eller en revisjonsberetning med forbehold hvis synet til revisoren legges til grunn.