NRC Groups datterselskap Svensk Järnvägsteknik AB er av det svenske Trafikverket valgt som leverandør til en kontrakt på omlag 73 millioner svenske kroner. Kontrakten dreier seg ifølge en børsmelding mandag om bytte av jernbanespor og tilknyttet arbeid på strekningen mellom Alingsås og Gøteborg.Prosjektet vil starte opp i mars 2016, og ventes ferdigstilt i desember 2016, opplyser NRC i meldingen .Meldingen finner du!