Oceanteam ASA melder om forlik med Sawicon AS. Saken går tilbake til 2011. Oceanteam mente selskapet krenket deres intellektuelle eiendeler relatert til serien av «North Ocean»-fartøyer.Det opplyses at betingelsene i forliket er konfidensielle, men det understrekes at oppgjøret ikke vil ha noen negativ effekt på selskapets resultater, drift og utvikling i tiden fremover.       Selskapet ønsker å være oppmerksom på at det vurderer å ta videre rettslige skritt mot tidligere styremedlem og aksjonær Aksel M. Okland av North Sea Shipping. Dette er relatert til påstått misbruk av selskapets immaterielle rettigheter og forretningshemmeligheter og for angivelig å ha hatt en konfliktinteresse og misbruk av styrets posisjon og makt mens han var styremedlem i selskapet i perioden 2006 og 2010.