Goldman Sachs. Økonomi­professor Hilde C. Bjørnland påpeker at Norge er i en sårbar posisjon med høye boligpriser og økende arbeids­ledighet, skriver Dagens Næringsliv.I en fersk analyse anslår storbanken ifølge avisen at det er 50 prosent sannsynlig at norsk årsvekst blir negativ innen ett kvartal, og 81 og 88 prosent risiko for at det skjer innen henholdsvis ett og to år.I en sammenligning med andre vestlige land er det bare oljekriserammede Canada og Sveits med sin råsterke valuta og tilhørende handelsproblemer som kommer dårligere ut.- Høye boligpriser og høy gjeldsgrad gjør oss sårbare om ledigheten skulle øke kraftig. Skulle boligprisene falle, vil en få en veldig forsterkning av nedturen vi har nå. Da blir det ikke bare et vestlandsfenomen, sier Bjørnland til avisen.Norske prognosemakere i offentlig og privat sektor har så langt ikke lagt til grunn at norsk fastlandsøkonomi skal krympe, men flere av dem har begynt å åpne for muligheten. Bjørnland peker på at alle vekstanslag er blitt gradvis justert nedover i Norge de siste par årene.- Jeg kan ikke utelukke at svak årsvekst kan bli til negativ vekst på slutten av året. Men det er ikke mitt hovedscenario, sier hun til DN, og anslår at norsk vekst vil havne på labre 0,5 prosent i år hvis oljeprisen blir liggende der den er nå.