Etter en forespørsel fra Finanstilsynet om informasjon om nedskrivning av fartøy og seismisk utstyr, tar Polarcus nedskrivninger på 242 millioner dollar, tilsvarende drøye to milliarder kroner, i 4. kvartal 2015, opplyses det i en melding.Nedskrivningene er fordelt på immaterielle eiendeler med 27 millioner dollar, og verdi av skipene og seismikkutstyr på omtrent 215 millioner dollar.Ifølge meldingen er nedskrivningene drevet av de svake markedsforholdene med fallende dagrater. Nedskrivningene er i hovedsak forventet å være oppveid av regnskapsgevinster i 1. kvartal 2016, som følge av gjennomføringen av selskapets restruktureringsplan.Polarcus vil legge frem sine tall for 4. kvartal 29. februar.