Reach Subsea har inngått forlenget kontrakt med Eidesvik Offshore.Som en del av samarbeidsavtalen, utfører Reach Subsea ROV og undervannstjenester ombord på Viking Neptun også for Eidesvik Offshores nye kontrakter med Technip. Oppstart er ventet i begynnelsen av april på britisk sektor.Ved disse kontraktene, har Viking Neptun sikret engasjement utover 2016, hvilket vil bidra til god utnyttelse for WROVer og offshore personell fra Reach Subsea ombord.- Vi er stolte av å være en del av meget vellykkede operasjoner ombord på Viking Neptun i 2015, hvilket har resulteret i fornyet tillit og utvidede kontrakter fra sluttkunden. sier Jostein Alendal, sjef for Reach Subesa.