Bakgrunnen for giganttapene er at flere av selskapene opererer med en egenkapital som er flere ganger større enn den prisen markedet setter på egenkapitalen, skriver.Oljenedturen får mye av skylden, noe sjefstrateg Peter Hermanrud i Swedbank understreket da han tidligere i år spådde at 40 milliarder kroner vil bli barbert bort fra norske selskaper.– Det meste kommer innen olje og offshore, sa han.En gjennomgang DN har gjort viser at så langt i år har selskaper på Oslo Børs tatt følgende nedskrivninger (i milliarder kroner): BW Offshore: 2,7, PGS: 2,4, Polarcus: 2,1, Rec Silicon: 1,3, Statoil: 10,0, TGS-Nopec: 1,4, Yara: 1,2. Totalt: 2,1.