Lederen for verdens største statlige fond, Yngve Slyngstad, advarer mot at praksisen hvor toppledere for amerikanske banker også skal ha plassen som styreleder burde forsvinne, skriver Financial Times.Til tross for at lederen for det norske oljefondet mener splittelsen av disse stillingene kan ta mange år, mener han det ikke er en bærekraftig løsning.Han ønsker å ha to ulike personer til å fylle disse to viktige stillingene dersom oljefondet skal ha eierskap i selskapene.- Det er bare en vei dette kommer til å gå, uttalte Slyngstad til Financial Times, hvor han vektla at andre investorer også øker presset.Han understreker samtidig at det legges ekstra press på banker om å skille på disse stillingene som følge av finanskrisen.Amerikanske banker under pressSlyngstad’s synspunkter kommer kun dager etter at toppleder og styreleder i JPMorgan, Jamie Dimon, skal ha holdt ekstraordinære møtermed en gruppe investorer.Dette møtettok plass for å redusere friksjonen med aksjeeiere og samtidig motivere flere langsiktige investorer ved å diskutere forslag til forbedring av den organisatoriske strukturen.Jamie Dimon har opplevd stadig mer kritikk for å kombinere rollene som toppleder og styreleder og ved JPMorgan’s to siste årsmøter stemte mer enn en tredjedel av aksjeeierne for å splitte opp disse stillingene.I fjor stemte det norske oljefondet i mot at disse to stillingene skulle kunne holdes i henholdsvis Morgan Stanley og Wells Fargo under deres årsmøter.Det samme skjedde under årsmøtet til andre store selskaper som General Electric og ExxonMobil.Den norske oljefondet står per i dag med eiendeler på over 800 milliarder dollar, og eier i snitt 1,3 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.Samtidig er oljefondet blant de topp 10 største aksjeeierne blant flere store amerikanske banker.