SR-Bank-sjefen kjøper aksjer

Arne Austreid kjøper aksjer i SR-Bank etter resultatfremleggelsen.

Børs

Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank ASA har i dag ved nærstående selskap Pilehagen Invest AS kjøpt 10.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA til kurs 37,153 kroner.Ny samlet beholdning er 83 662 aksjer. 

sr-bank
Nyheter
Børs