Tanker Investments tilbyr aksjonærene å kjøpe tilbake inntil 1,1 millioner egne aksjer.Budet vil bli gjennomført gjennom en bookbuilding-prosess i regi av DNB Markets.Det tilbys inntil 80,50 kroner per aksje. Det tilsvarer en premie på rundt 5,2 prosent.Fra før eier TIL 5.332.61 egne aksjer, noe som tilsvarer 13,87 prosent av selskapet.