To kjøpsanbefalinger - en salgsanbefaling

Investtech rykker ut med to kjøpsanbefalinger. Samtidig advares det mot en investering.

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Entra og XXL mens American Shipping Company får en salgsanbefaling.- Entra ASA har brutt opp gjennom taket i en fallende trend og utløst et kjøpssignal fra en rektangelformasjon. Kjøpssignalet indikerer at den negative utviklingen er over og at aksjen innleder en positive utvikling. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved 74 og 71 kroner på mellomlang sikt. Positiv volumbalanse indikerer at det er aktive kjøpere og passive selgere som driver kursen. RSI har en verdi på over 70, noe som indikerer at aksjen har et positivt momentum. Selskapet er svakt positiv på innsidehandler etter at flere nøkkelpersoner kjøpte aksjer i selskapet i fjor høst. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- XXL ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang indikeres. Selskapet presenterte kvartalstall på fredag til positiv respons fra markedet. Kursen har brutt opp gjennom motstanden ved 92,40 kroner og utløst et kjøpssignal. Det ligger lite motstand over nåværende nivå, og ved en reaksjon tilbake er det blitt dannet støtte ved tidligere motstand rundt 92 kroner. Selskapet er negativ på innsidehandler etter flere innsidesalg i desember, men dette vektlegges lite i totalvurderingen. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- American Shipping Company ASA ligger i en fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Fallende trender indikerer at selskapet er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Negativ volumutvikling bekrefter det svake trendbildet og indikerer at det er en overvekt pessimister blant investorene. Det ligger noe støtte under dagens nivå ved 22,20 kroner, mens det er motstand rundt 26 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker