Flere primærinnsidere har i dag kjøpt aksjer i Skandiabanken, går det frem av en børsmelding.Styreleder Niklas Midby har gjennom sitt nærstående selskap Flagstone International kjøpt 5.000 aksjer til kurs 40,9473 kroner, og er oppe i 15.869 aksjer.Toppsjef Magnar Øyhovden har kjøpt 3.000 aksjer til kurs 41 kroner, og har kommet seg opp i 9.815 aksjer.Videre har finansdirektør Henning Nordgulen gjennom sitt nærstående selskap North Hill Invest kjøpt 2.500 aksjer kurs 40 kroner, mens leder for risikostyring Eirik Christensen har kjøpt 827 aksjer til kurs 39,80 kroner.De to sistnevnte har nå hhv. 9.319 og 3.000 aksjer i selskapet.