Vardia Insurance Group noterte seg for nysalg i Norge, Sverige og Danmark på totalt 59 millioner kroner i januar 2016, går det frem av en børsmelding.Dette er ned fra 93 millioner kroner i samme måned i fjor.Salget fordeler seg med 40, 15 og 4,3 millioner kroner på hhv. Norge, Sverige og Danmark, ned fra hhv. 49, 36 og 7,9 millioner kroner.Toppsjef Espen Husstad peker blant annet på at Sverige har vært noe underbemannet de siste månedene.