Arne Giske. Foto: Veidekke.

Veidekke-sjefen selger aksjer for 4,2 mill.

Veidekke-sjefen kvitter seg med aksjer for 4,2 millioner kroner.

Konsernsjef Arne Giske, primærinnsider i Veidekke ASA, har 12. februar 2016 solgt 40.000 aksjer i Veidekke til kurs 104,00. Salget innbrakte dermed 4.160.000 kroner.Etter salget har Arne Giske en beholdning på 144.805 aksjer i Veidekke.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også