EAM Solar gikk ut av fjoråret med et underskudd før skatt på nærmere 600 millioner kroner – og en negativ egenkapital på 175 millioner. Årsaken er omfattende av- og nedskrivninger knyttet til kjøp av en rekke solparkanlegg i Italia, skriver DN.Ifølge avisen krever nå selskapet 212,4 millioner euro, tilsvarende drøyt to milliarder kroner, fra selgeren.– Dette var solparker satt i drift i 2010 og 2011. Det lå en omfattende og grundig prosess bak kjøpet, men vi ble rett og slett svindlet og offer for dokumentforfalskning, sier Viktor E. Jakobsen, den tidligere SEB- og DNB-analytikeren som nå har overtatt som sjef i selskapet til DN.– Og det blir store beløp når kraftverkene i utgangspunktet har inngått 20 års fastprisavtaler med italienske myndigheter som løper frem til 2031, legger han til.Det har ikke lykkes DN å få en kommentar fra Enovos, som var selgeren av solparkene i Italia.