Wentworth Resources Limited har sendt ut en oppdatering rundt reservene i Tanzania. Det er canadiske Net Proved Developed Producing) er økt med 88 prosent.2P-reservene (Net Proved + Probable) er økt med 20 prosent siden utgangen av 2014. Disse er anslått til 179,2 millioner dollar etter skatt (NPV10)1P-reservene (Proved) er anslått til 17,9 millioner fat oljeekvivalenter (brutto)