Styret i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (WWH) støtter forslaget fra styret i Wilh. Wilhelmsen ASA (WWASA) om å gjennomføre en restrukturering av selskapet, går det frem av en børsmelding onsdag.I den nye, foreslåtte strukturen blir Den Norske Amerikalinje AS (som eier 12 prosent i Hyundai Glovis) skilt ut fra WWASA, og virksomheten blir videreført i en separat, børsnotert enhet ved navn Treasure ASA.- Den foreslåtte utskillelsen vil gi bedre transparens og skape en enklere struktur som synliggjør verdier for aksjonærene i WWASA. I tillegg vil selskapet være riktigere kapitalisert etter restruktureringen, sier sjefene i både WWH og WWASA, hhv. Thomas Wilhelmsen og Jan Eyvin Wang. og .