Aker Capital AS, heieid av Aker ASA, har kvittet seg med 8,5 millioner aksjer i Havfisk for kurs 29 kroner. Salget innbrakte dermed 246,5 millioner kroner. Etter salget eier Aker 53.501.793 aksjer i Havfisk. Det tilsvarer 63,2 prosent av aksjekapitalen.Aker-sjef Øyvind Eriksen understreker i børsmeldingen at de fortsatt er positive til hvitfiskindustrien og har sterk to på Havfisks fremtidige vekst.Aker vi fortsatt være en langsiktig majoritetsaksjonær, heter det.