I torsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Bakkafrost og NEL mens Golden Ocean får en salgsanbefaling. Analytikeren minner samtidig om at det er høy risiko forbundet med å satse på Nel. - Bakkafrost har ligget i en stigende trend siden 2012. Stigende trend signaliserer økt optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Det er lite motstand over dagens nivå, mens det ved reaksjoner tilbake ligger støtte ved ca. 276 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Nel ligger i en langsiktig, stigende trend. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Videre oppgang innenfor trenden indikeres. Kursen ligger nær støtten ved 2,85 kroner og gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Neste motstandsnivå ligger ved 5,20 kroner. Vær oppmerksom på at aksjen har en gjennomsnittlig kursendring pr måned på over 40 prosent. Risikoen er høy. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Golden Ocean Group Limited viser en svak utvikling innenfor en fallende trendkanal. Videre negativ utvikling indikeres, og det ligger motstand ved ca. 6,50 kroner, noe som begrenser oppsiden. Etablerte noteringer over 6.50 kroner vil være et positivt signal. Negativ volumbalanse indikerer at pessimistene er i flertall blant investorene. Dette styrker den negative trenden. Aksjen er positiv på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.