I mandagens rapport fra Investtech ber analytikeren investorer om å følge med på utviklingen i Schibsted A og Weifa.- Schibsted A har brutt den kortsiktige, fallende trenden og går nå sidelengs mellom støtte ved 226 kroner og motstand ved 245 kroner. Et brudd opp gjennom motstanden vil indikere en overvekt av kjøpere og være kjøpssignal. Tilsvarende vil et brudd ned indikere at selgerne er i flertall og være et salgssignal. Aksjen er negativ på innsidehandler. Vurdering: Watch, skriver Investtech.- Weifa har brutt den fallende trenden, noe som indikerer en mer sidelengs utvikling. Det er etablert en rektangelformasjon med støtte ved ca. 84 øre og motstand ved 90 øre. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen er positiv på innsidehandler. Vurdering: Watch, avslutter Investtech.