Fredag 18. mars er det syv nye aksjer i Norden Topp 10.Dermed består listen fra Investtech av seks svenske, to norske, en dansk og en finsk aksje.
Ukens norske aksjer er Veidekke og Nel.Royal UNIBREW(RBREW.CO) - 17. mar 2016. Siste sluttkurs: 302.3 (-0.2)Kungsleden(KLED.ST) - 17. mar 2016. Siste sluttkurs: 59.5 (1.5)Veidekke(VEI.OL) - 17. mar 2016. Siste sluttkurs: 111.5 (-0.5)KONE Oyj(KNEBV.HEX) - 17. mar 2016. Siste sluttkurs: 42.31 (0.17)Nel ASA(NEL.OL) - 17. mar 2016. Siste sluttkurs: 2.99 (-0.15)Swedish Match(SWMA.ST) - 17. mar 2016. Siste sluttkurs: 276.2 (5.9)Indutrade(INDT.ST) - 17. mar 2016. Siste sluttkurs: 485 (2.2)Unibet Group(UNIB.ST) - 17. mar 2016. Siste sluttkurs: 88.9 (-2)SCA B(SCAB.ST) - 17. mar 2016. Siste sluttkurs: 255.2 (-0.2)Evolution Gaming Group AB(EVO.ST) - 17. mar 2016. Siste sluttkurs: 285 (-2)
Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra sine tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.1.    Royal UNIBREW viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 288 kroner. Videre oppgang til 328 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 296 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 296 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  2.    Kungsleden ligger i en tilnærmet horisontal trend og videre utvikling i samme retning indikeres. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 51.59 kroner og motstand på 64.08 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 57.62 kroner. Videre oppgang til 63.86 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 57.40 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 57.40 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  3.    Veidekke ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 109 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 109 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  4.    KONE Oyj ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 39.81 euro. Videre oppgang til 49.94 euro eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 41.90 euro. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  5.    Nel ASA har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen tester støtten ved ca 2.85 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 2.85 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.  6.    Swedish Match ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 271 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen har støtte ved ca 267 kroner og motstand ved ca 303 kroner. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  7.    Indutrade ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 428 kroner. Objektivet ved 482 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 483 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  8.    Unibet Group har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 85.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.  9.    SCA B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen tester støtten ved ca 255 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumet har tidligere vært lavt rundt kurstopper og høyt rundt kursbunner. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  10.    Evolution Gaming Group AB har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen tester støtten ved ca 280 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 280 kroner vil utløse et salgssignal. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.