Axactor har inngått en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i inkassoselskapet IKAS AS for 291 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.Oppgjøret skjer 70 prosent i kontanter og 30 prosent i Axactor-aksjer.Med dette oppkjøpet etablerer Axactor en norsk plattform for inkassohåndtering og kjøp av gjeldsporteføljer.- Oppkjøpet er i tråd med selskapets strategi om å etablere virksomhet i vekstmarkeder gjennom oppkjøp av veldrevne selskaper med stort potensiale. IKAS var vårt førstevalg blant aktørene i Norge, og vil nå få tilført ressurser, kompetanse og kapital som vil styrke posisjonen i et marked i kraftig vekst, sier konsernsjef Endre Rangnes i en kommentar.IKAS ble etablert i 1988 av Kjell Reiersrud, og har over de siste fem årene doblet omsetningen til 91 millioner kroner, med ca. 30 prosent resultatgrad i 2015.Selskapet har 70 medarbeidere og kontorer i fem norske byer.