Norges Bank senker styringsrenten til 0,5 prosent og snakker for første gang om muligheten for renter under null. Men foreløpig er det usikkert om rentekuttet kommer folk flest til gode.– Vekstutsiktene for norsk økonomi er noe svekket, og vi venter at prisveksten etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned, satorsdag.Han viste til lav oljepris og stigende arbeidsledighet, så vel som lav vekst internasjonalt.– Slik vi vurderer utsiktene, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av året, sa han.At Norges Bank valgte å kutte styringsrenten med et kvart prosentpoeng var helt i tråd med forventningene til de store meglerhusene. Likevel gir storbankene seg tid før de vil gjøre eventuelle endringer i sine utlånsrenter til forbrukerne.Bare SpareBank 1 Nord-Norge har så langt lovet rentekutt, mens både DNB og Nordea regner på saken, melder Nettavisen og E24.Usikre bankerSjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets tror at boliglånsrentene skal ytterligere ned, men sier samtidig at det er høyst usikkert.– Når vi kommer ned mot nullrente, er det ikke så klare sammenhenger mellom styringsrente og utlånsrentene, sier han.Årsaken er at bankene ikke kan kutte mer i innskuddsrentene, som allerede er nær null. Hvis de da kutter i utlånsrentene, blir inntjeningen for lav.Norges Bank anslår imidlertid at styringsrenten skal ytterligere ned, og Bruce tror det betyr at boliglånsrenta også vil synke noe.Han mener imidlertid det ikke er så mye å glede seg over, fordi lave renter er tegn på dårlige tider.Senker gulvetFlere observatører bet seg merke i at Norges Bank nå åpner for muligheten for negativ rente. Dermed har sentralbanken senket gulvet og gitt seg selv mer handlingsrom om situasjonen skulle bli enda verre enn forventet.Elisabeth Holvik, som er sjeføkonom i Sparebank 1, forteller at negativ rente i praksis betyr at bankene må betale en avgift for å ha pengene hos sentralbanken.– Med negativ rente presses bankene til ikke å sette pengene på bok, men heller bruke likviditeten til utlån. Poenget er å sette pengene i omløp, forklarer Holvik.Hun sier dette virkemiddelet brukes når de som sitter på kapital ikke vil ta risiko i investeringene sine. Frykt for dårligere tider og konkurser gjør at de leter etter trygge steder å sette pengene sine.