- Det økonomiske bildet ser stort sett likt ut nå som det gjorde i slutten av 2015 og i midten av februar, skriver Ajay Rajadhyaksha og Michael Gavin i Barclays, ifølge Business Insider. De påpeker at det skulle ha vært intellektuelt tilfredsstillende å kunne si at nedturen i begynnelsen av året og deretter snuoperasjonen i februar kom av makroøkonomiske faktorer, men slik er det ikke.- Vi finner det vanskelig å rettferdiggjorde de vanvittige markedsbevegelsene kun på basis av økonomisk statistikk, sier de videre.Analytikerne mener de massive svingningene kommer som et resultat av en dragkamp mellom høye aksjeverdsettelser og aggressive sentralbanker som forsøker å holde prisene oppe.Og med det mener de det er forståelig at investorer velger å trykke hardt på salgsknappen når ser ut til at markedet står på kanten til en kortsiktig korreksjon - siden dagens verdsettelse av aksjer ikke reflekterer fundamentale forhold.Samtidig har markedskorreksjonene vært overraskende kortsiktige fordi sentralbanker stepper inn når markedene faller, sier de.Rajadhyaksha og Gavin tror lite vil forandre seg frem til sommeren og at vi også i andre kvartal vil komme til å se like store svingninger i markedene de neste månedene.