- I lang tid har man referert til 80-tallet som det svakeste markedet i historien for offshore borerigger, men den markedsubalansen vi nå beveger oss inn i ser ut til å bli enda verre, skriver Pareto Securities i en fersk analyse.Meglerhuset peker på at etter en 10 års lang oppsykel i oljeservicenæringen med en gjennomsnittlig vekst i oljeselskapenes budsjetter på omtrent 15 prosent i året, drevet av et stramt oljemarked og kun kort avbrutt av finanskrisen i 2008/2009, har pendelen snudd.Pareto Securities skriver i analysen at etterspørselen etter moderne rigger tilpasset dagens felt og krav har vært meget stor. - Med en stram markedsbalanse og resulterende høye dagrater var, for første gang siden 1980-tallet, tilbakebetalingen på nybygginvesteringer så god at selskaper bestilte rigger uten å ha en kontrakt klar til tross for en kostnad på godt over 600 millioner dollar per rigg, heter det i analysen.Meglerhuset understreker at dette har ført til en stor tilbudsvekst, som på grunn av den lange ledetiden ved bygging av rigger, gjør at flere nye rigger fortsatt er under bygging på verftene.- Med den bratteste nedgangen i etterspørsel noensinne og med et fortsatt tilsig av nye, store og avanserte rigger fra verft forventes en markedsubalanse av historiske proporsjoner, skriver Pareto, og fortsetter:- Legg til at den samlede mengden gjeld som har blitt tatt opp for å finansiere nybygging og oppgradering av eldre rigger aldri har vært større, så er det duket for noen ubehagelige år for riggselskapene.Analytikerne har gått gjennom etterspørselssiden etter rigger av ulike typer og beregner at det på absolutte markedsbunn vil være behov for 150 flytende borerigger(floaters).- Dette i kontrast til de 280 riggene som var i aktivitet på markedstoppen i første halvår 2014, og de 208 som fortsatt var sysselsatt når vi feiret juli i 2015, heter det i analysen.Pareto Securities peker på at etterspørselen forventes å falle med ytterligere 50-60 enheter fra i dag.