Makro:Annet:
ØMU: Driftsbalanse, januar, kl. 10.00Italia: Driftsbalanse, januar, kl. 10.30SSB: Internasjonale reserver og valutalikviditet, februar 2016, endelige tall, kl. 10.00Kilder: Oslo Børs, TDN Finans og Statistisk sentralbyrå (SSB)